DP 1404 S w Łodygowicach

PZD w Żywcu informuje, iż rozpoczął się remont odcinka drogi powiatowej nr 1404 S w km 6+770 – 6+970 – dł. 200 mb. Zakres robót obejmuje wykonanie nowej studzienki wodościekowej odprowadzającej wodę opadowa do studni chłonnej w pasie przedmiotowej drogi powiatowej oraz wykonane nowej nawierzchni bitumicznej na  najbardziej  zniszczonym fragmencie drogi w Łodygowicach.
mgr inż. Tomasz Kotajny – PZD w Żywcu
 
Skip to content