lipiec 2020

PZD.252.47.2020 „Remont uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1425 S w km od 14+414 do km 14+539 w Sopotni Małej”

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na realizację zadania pn.: „Remont uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1425 S w km od 14+414 do km 14+539 w Sopotni Małej” Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000,00 euro. Termin …

PZD.252.47.2020 „Remont uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1425 S w km od 14+414 do km 14+539 w Sopotni Małej” Read More »

Czasowe zamknięcie drogi powiatowej nr 1427 S w Świnnej

Informuje się, iż w dniu 30.07.2020 roku ( czwartek ) od godziny 8 – mej do godziny 17 – tej będzie zamknięta droga powiatowa nr 1427 S w Świnnej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 945 do budynku Urzędu Gminy w Świnnej, z uwagi na fakt wykonywania na całej szerokości jezdni warstwy ścieralnej z masy …

Czasowe zamknięcie drogi powiatowej nr 1427 S w Świnnej Read More »

„Wykonanie oceny nośności użytkowej dwóch obiektów mostowych położonych w ciągach dróg powiatowych na terenie powiatu żywieckiego”

PZD.252.45.2020 Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na:  „Wykonanie oceny nośności użytkowej dwóch obiektów mostowych położonych w ciągach dróg powiatowych na terenie powiatu żywieckiego” Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje ocenę dwóch mostów jednoprzęsłowych  do 15 m rozpiętości w skład której wchodzą: inwentaryzacja obiektu, badania sklerometryczne betonu, obliczenia statyczno-wytrzymałościowe …

„Wykonanie oceny nośności użytkowej dwóch obiektów mostowych położonych w ciągach dróg powiatowych na terenie powiatu żywieckiego” Read More »

Przegląd stanu technicznego nawierzchni drogi powiatowej nr 1405 S Żywiec – Lipowa – Buczkowice

W dniu 09 lipca br. dokonano komisyjnego przeglądu stanu technicznego nawierzchni drogi powiatowej nr 1405 S Żywiec – Lipowa – Buczkowice. W ciągu przedmiotowej drogi zaobserwowano powstanie spękań powierzchniowych, co świadczy o osłabieniu istniejącej podbudowy, jej przemarzaniu i braku dostatecznej nośności. TOMASZ KOTAJNY DYREKTOR PZD W ŻYWCU

Wideorejestracja dróg powiatowych Powiatu Żywieckiego

PZD w Żywcu rozpoczyna wideorejestracje swojej sieci drogowej przy użyciu specjalistycznego sprzętu zakupionego w Warszawie w firmie Designers – kamer zamontowanych na samochodzie osobowym specjalnie również do tego celu zakupionego. Objazdu będą dokonywać dwaj przeszkoleni w siedzibie Designersa do tego celu inżynierowie będący pracownikami umysłowymi tut. Zarządu Dróg.

Remont osuwiska przy DP 1475 S w Żywcu Moszczanicy

PZD w Żywcu informuje, iż uzyskano środki na zadanie w ciągu drogi powiatowej nr 1475 S Żywiec Rychwałd przewidziane z budżetu państwa dla jednostki samorządu terytorialnego na usuwanie ruchów osuwiskowych od Ministra Finansów. W chwili obecnej trwają jeszcze prace projektowe – korekta wcześniej wykonanego projektu. Następnie będzie rozpoczęta procedura przetargowa na to zadanie. Tomasz Kotajny …

Remont osuwiska przy DP 1475 S w Żywcu Moszczanicy Read More »

Skip to content