Przegląd stanu technicznego nawierzchni drogi powiatowej nr 1405 S Żywiec – Lipowa – Buczkowice

W dniu 09 lipca br. dokonano komisyjnego przeglądu stanu technicznego nawierzchni drogi powiatowej nr 1405 S Żywiec – Lipowa – Buczkowice. W ciągu przedmiotowej drogi zaobserwowano powstanie spękań powierzchniowych, co świadczy o osłabieniu istniejącej podbudowy, jej przemarzaniu i braku dostatecznej nośności.

TOMASZ KOTAJNY

DYREKTOR PZD W ŻYWCU

Skip to content