Roboty utrzymaniowe na drodze powiatowej Żywiec Przybędza

PZD w Żywcu informuje, iż trwają ciągle prace związane z ścinaniem zawyżonych poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 1483 S Żywiec-Przybędza. Prace te mają na celu doprowadzenie do swobodnego spływu wód opadowych z jezdni przedmiotowej drogi powiatowej.
mgr inż. Tomasz Kotajny – Dyrektor PZD w Żywcu
Skip to content