kwiecień 2018

Zamknięcie drogi powiatowej 1425 S i 1430 S

PZD w Żywcu informuje, iż w dniu 21.04.2018 r. (sobota) wykonywana będzie nowa nawierzchnia bitumiczna w miejscowości Bystra. Dotyczy to zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1430 S Bystra – Juszczynka w km 0+000 do km 0+130”. Roboty zostaną przeprowadzone w godzinach przedpołudniowych. Nawierzchnia będzie wykonywana na całej szerokości jezdni. W tym czasie droga na […]

Zamknięcie drogi powiatowej 1425 S i 1430 S Read More »

PZD.39.ogólna.2018 Remont drogi powiatowej Nr 1436 S dojazd do mostu u Drożdżów w Ciścu od km 0+019 do km 0+227 oraz od km 0+346 do km 3+356

PZD.39.ogólna.2018 Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102 a , 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na Remont drogi powiatowej Nr 1436 S dojazd do mostu u Drożdżów w Ciścu od km 0+019 do km 0+227 oraz od km 0+346 do km 3+356 Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy PZP. Wartość szacunkowa zamówienia

PZD.39.ogólna.2018 Remont drogi powiatowej Nr 1436 S dojazd do mostu u Drożdżów w Ciścu od km 0+019 do km 0+227 oraz od km 0+346 do km 3+356 Read More »

Wprowadzenie ruchu wahadłowego w Gilowicach.

Ze względu na uszkodzenie studni drogowej na drodze powiatowej nr 1413 S w rejonie Urzędu Gminy w Gilowicach w dniu dzisiejszym zostanie wprowadzony ruch wahadłowy w miejscu uszkodzenia. Jednocześnie rozpoczną się prace naprawcze. Zakończenie prac i przywrócenie pełnej przejezdności przewidywane jest na piątek. W następny poniedziałek, tj. 16 kwietnia planowane jest ponowne wprowadzenie ruchu wahadłowego i prace

Wprowadzenie ruchu wahadłowego w Gilowicach. Read More »

Przebudowa drogi powiatowej nr 1464 S Łodygowice-Bierna-Zarzecze na odcinku o długości 250 mb w km od o+635 do km 0+885 w m. Łodygowice, Gmina Łodygowice

[vc_row][vc_column width=”1/2″] PZD w Żywcu informuje iż  w dniu 12 kwietnia br. wykonywana będzie nowa nawierzchnia bitumiczna w ciągu drogi powiatowej nr 1464 S w Łodygowicach. Dotyczy to zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1464 S Łodygowice-Bierna-Zarzecze na odcinku o długości 250 mb w km od o+635 do km 0+885 w m. Łodygowice, Gmina Łodygowice.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1464 S Łodygowice-Bierna-Zarzecze na odcinku o długości 250 mb w km od o+635 do km 0+885 w m. Łodygowice, Gmina Łodygowice Read More »

Kontrola robót w ciągu drogi powiatowej nr 1439 S

[vc_column width=”1/2″]PZD w Żywcu informuje, iż  w dniu 05.04.2018 roku dokonano komisyjnej kontroli robót drogowo-mostowych prowadzonych w ciągu drogi powiatowej nr 1439 S w Gminie Ujsoły, Rajcza i Milówka. Zadania prowadzone są w ramach projektu pn. Poprawa infrastruktury drogowo-mostowej łączącej powiaty Namestovo i Żywiecki z siecią TEN-T oraz wzmocnienie współpracy trasgranicznej – Interreg Polska-Słowacja. mgr

Kontrola robót w ciągu drogi powiatowej nr 1439 S Read More »

PZD.33.ogólna.2018 Wykonanie i montaż w terenie 3 szt. tablic informacyjnych oraz 3 szt. tablic pamiątkowych dla projektu pn. „Lepsze połączenia z siecią TEN-T szansą rozwoju Powiatu Żywieckiego i Powiatu Cadca” współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020

PZD.33.ogólna.2018 Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na: Wykonanie i montaż w terenie 3 szt. tablic informacyjnych oraz 3 szt. tablic pamiątkowych dla projektu pn. „Lepsze połączenia z siecią TEN-T szansą rozwoju Powiatu Żywieckiego i Powiatu Cadca” współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG

PZD.33.ogólna.2018 Wykonanie i montaż w terenie 3 szt. tablic informacyjnych oraz 3 szt. tablic pamiątkowych dla projektu pn. „Lepsze połączenia z siecią TEN-T szansą rozwoju Powiatu Żywieckiego i Powiatu Cadca” współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 Read More »

Przekazanie placu budowy przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1406 S Zarzecze-Tresna

[vc_row][vc_column width=”1/2″] PZD w Żywcu informuje, iż w dniu 03 kwietnia 2018 roku odbyło się przekazanie placu budowy przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1406 S Zarzecze-Tresna w miejscowości Zarzecze. Zakres robót obejmuje – nową nawierzchnie bitumiczną w km 0+000-0-117 (z wyłączeniem przejazdu PKP i obiektu mostowego nad Żylicą) oraz w km 0+051 – 0+732, oczyszczenie

Przekazanie placu budowy przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1406 S Zarzecze-Tresna Read More »

Skip to content