Zamknięcie drogi powiatowej 1425 S i 1430 S

PZD w Żywcu informuje, iż w dniu 21.04.2018 r. (sobota) wykonywana będzie nowa nawierzchnia bitumiczna w miejscowości Bystra. Dotyczy to zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1430 S Bystra – Juszczynka w km 0+000 do km 0+130”. Roboty zostaną przeprowadzone w godzinach przedpołudniowych. Nawierzchnia będzie wykonywana na całej szerokości jezdni. W tym czasie droga na tym odcinku będzie nieprzejezdna. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.