PZD.33.ogólna.2018 Wykonanie i montaż w terenie 3 szt. tablic informacyjnych oraz 3 szt. tablic pamiątkowych dla projektu pn. „Lepsze połączenia z siecią TEN-T szansą rozwoju Powiatu Żywieckiego i Powiatu Cadca” współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020

PZD.33.ogólna.2018

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na: Wykonanie i montaż w terenie 3 szt. tablic informacyjnych oraz 3 szt. tablic pamiątkowych dla projektu pn. „Lepsze połączenia z siecią TEN-T szansą rozwoju Powiatu Żywieckiego i Powiatu Cadca” współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy PZP. Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000,00 euro.

Termin składania ofert: 11.04.2018 r. do godz.12.00

Termin realizacji zamówienia: etap I: 30.06.2018 r., etap II: 15.07.2019 r.

Kryterium: najniższa cena (100%)
Ceny należy podać w złotych brutto.

Informacje w sprawach szczegółów technicznych: mgr Andrzej Blarowski tel. 500 150 087

Załączniki do pobrania

Skip to content