Przekazanie placu budowy przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1406 S Zarzecze-Tresna

[vc_row][vc_column width=”1/2″]

PZD w Żywcu informuje, iż w dniu 03 kwietnia 2018 roku odbyło się przekazanie placu budowy przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1406 S Zarzecze-Tresna w miejscowości Zarzecze. Zakres robót obejmuje – nową nawierzchnie bitumiczną w km 0+000-0-117 (z wyłączeniem przejazdu PKP i obiektu mostowego nad Żylicą) oraz w km 0+051 – 0+732, oczyszczenie rowów przydrożnych, odtworzenie i poprawa odwodnienia, nowe zatoki autobusowe i pobocza. Za powstałe podczas robót utrudnienia w ruchu drogowym Zarządca drogi przeprasza wszystkich uczestników ruchu.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               mgr inż. Tomasz Kotajny – PZD w Żywcu

[/vc_column][vc_column width=”1/2″][/vc_column][/vc_row]

Skip to content