Przebudowa drogi powiatowej nr 1464 S Łodygowice-Bierna-Zarzecze na odcinku o długości 250 mb w km od o+635 do km 0+885 w m. Łodygowice, Gmina Łodygowice

PZD w Żywcu informuje iż  w dniu 12 kwietnia br. wykonywana będzie nowa nawierzchnia bitumiczna w ciągu drogi powiatowej nr 1464 S w Łodygowicach. Dotyczy to zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1464 S Łodygowice-Bierna-Zarzecze na odcinku o długości 250 mb w km od o+635 do km 0+885 w m. Łodygowice, Gmina Łodygowice. Roboty rozpoczną się o godzinie 8 – mej i potrwają do późnych godzin popołudniowych. Nawierzchnia będzie wykonywana na całej szerokości jezdni. W tym czasie droga na tym odcinku będzie nieprzejezdna. Za powstałe utrudnienie przepraszamy.
mgr inż. Tomasz Kotajny – PZD w Żywcu