styczeń 2017

Realizacja programu INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu informuje, iż w roku 2017 i 2018 realizowane będą zadania w ramach programu „INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020” dla projektu pn. „Poprawa Infrastruktury drogowo-mostowej łączącej powiaty Námestowo i Żywiecki z siecią TEN-T oraz wzmocnienie współpracy transgranicznej. Po stronie polskiej projekt obejmie realizację inwestycji w gminach Milówka, Rajcza i Ujsoły, […]

Realizacja programu INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 Read More »

PZD.3.ogólna.2017 „Świadczenie usług koparko-ładowarką na drogach powiatowych na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu w 2017r”

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na: „Świadczenie usług koparko-ładowarką na drogach powiatowych na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu w 2017roku”  Sprzęt proponowany do świadczenia usługi ma stacjonować na terenie jednej z gmin wybranej części zamówienia. Część I UG: Rajcza, Ujsoły, Milówka, Węgierska Górka, Radziechowy Wieprz

PZD.3.ogólna.2017 „Świadczenie usług koparko-ładowarką na drogach powiatowych na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu w 2017r” Read More »

UWAGA!!!! POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE !!!!! -PZD.3.ogólna.2017 „Świadczenie usług koparko-ładowarką na drogach powiatowych na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu w 2017r”

POSTĘPOWANIE ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE W DNIU 24.01.2017 ZE WZGLĘDU NA OBARCZENIE BŁĘDEM!!!!!   Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na: „Świadczenie usług koparko-ładowarką na drogach powiatowych na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu w 2017roku” Sprzęt proponowany do świadczenia usługi ma stacjonować ma terenie jednej z gmin wybranej

UWAGA!!!! POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE !!!!! -PZD.3.ogólna.2017 „Świadczenie usług koparko-ładowarką na drogach powiatowych na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu w 2017r” Read More »

Pomiar prędkości na Al. Piłsudskiego w Żywcu

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu po przeprowadzonych testach wyświetlacza prędkości w miejscowości Cisiec, w ciągu drogi powiatowej nr 1435 S kontynuuje prowadzenie testów urządzenia w Żywcu w ciągu drogi powiatowej nr 1463 S – Al. Piłsudskiego. Pomimo panujących ekstremalnych warunków (temperatury dochodzące do -30 st. C.) urządzenie zdaje egzamin. Dochodzące do PZD informacje użytkowników ruchu

Pomiar prędkości na Al. Piłsudskiego w Żywcu Read More »

Informacja w sprawie centralizacji VAT

Na podstawie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14 Gmina Wrocław przeciwko Ministrowi Finansów oraz ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotów publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Informacja w sprawie centralizacji VAT Read More »

Wyniku konkursu na stanowisko: Referent w Powiatowym Zarządzie Dróg w Żywcu

Po przeprowadzeniu procedury konkursowej na stanowisko „referent” w Powiatowym Zarządzie Dróg w Żywcu została wybrana: Pani Lidia Blachura, zam. Rycerka Dolna UZASADNIENIE: Pani Lidia Blachura spełniła wymagania niezbędne wymienione w ogłoszeniu oraz z egzaminu testowego i rozmowy kwalifikacyjnej uzyskała największą liczbę punktów: 19 ma 20 możliwych.

Wyniku konkursu na stanowisko: Referent w Powiatowym Zarządzie Dróg w Żywcu Read More »

Skip to content