Informacja w sprawie centralizacji VAT

Na podstawie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14 Gmina Wrocław przeciwko Ministrowi Finansów oraz ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotów publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez Jednostki Samorządu Terytorialnego informujemy, że od dnia 1 stycznia 2017 r. Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu przestaje być odrębnym podatnikiem podatku VAT.

W związku z powyższym faktury wystawiane od dnia 01.01.2017 powinny zawierać:

Podatnik:

POWIAT ŻYWIECKI
ULICA KRASIŃSKIEGO 13
34-300 ŻYWIEC
NIP 553-25-26-018

Dodatkowo na fakturach prosimy podać dane jednostki, będącej nabywcą towarów i usług:

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ŻYWCU
UL. LEŚNIANKA 102A
34-300 ŻYWIEC

Skip to content