Pomiar prędkości na Al. Piłsudskiego w Żywcu

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu po przeprowadzonych testach wyświetlacza prędkości w miejscowości Cisiec, w ciągu drogi powiatowej nr 1435 S kontynuuje prowadzenie testów urządzenia w Żywcu w ciągu drogi powiatowej nr 1463 S – Al. Piłsudskiego. Pomimo panujących ekstremalnych warunków (temperatury dochodzące do -30 st. C.) urządzenie zdaje egzamin. Dochodzące do PZD informacje użytkowników ruchu drogowego potwierdzają przydatność stosowania tego typu urządzeń na drogach. Po zakończonych testach tutejszy Zarząd przystąpi do analizy danych zebranych przez urządzenie. Analizowane dane dotyczyć będą sytuacji na drogach w zakresie przekraczania prędkości przed działaniem urządzenia i po jego uruchomieniu. Czynione są poważne starania zmierzające do zakupu powyższego urządzenia.

J.J.

Skip to content