listopad 2016

PZD.93.ogólna.2016″Remont odcinka drogi powiatowej nr 1446 S dojazd do stacji PKP w Zwardoniu o długości 233 mb w km 1+367 do km 1+600 w Zwardoniu”

  Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na:  „Remont odcinka drogi powiatowej nr 1446 S dojazd do stacji PKP w Zwardoniu o długości 233 mb w km 1+367 do km 1+600 w Zwardoniu” Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia jest […]

PZD.93.ogólna.2016″Remont odcinka drogi powiatowej nr 1446 S dojazd do stacji PKP w Zwardoniu o długości 233 mb w km 1+367 do km 1+600 w Zwardoniu” Read More »

Postanowienie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi powiatowej na terenie Gminy Milówka

Wobec wszczęcia postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXI/201/2016 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 24 października 2016 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi powiatowej na terenie Gminy Milówka oraz zważywszy, że wykonanie przedmiotowej uchwały, w przypadku stwierdzenia jej nieważności, spowodować może trudne, a nawet niemożliwe do odwrócenia skutki, Wydział

Postanowienie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi powiatowej na terenie Gminy Milówka Read More »

Informacja Dyrektora PZD w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi w gminie Milówka

W dniu 24 października 2016 r. Rada Powiatu w Żywcu podjęła uchwałę nr XXI/201/2016 dot. pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka o długości 11 km położonego na terenie gminy Milówka, który wcześniej został pozbawiony kategorii drogi wojewódzkiej na podstawie uchwały nr V/20/12/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 30 marca 2016 r. Na podstawie art. 10 ust. 5

Informacja Dyrektora PZD w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi w gminie Milówka Read More »

Wycinka drzew na DP 1405 s – ul. Leśnianka w Żywcu i w Lipowej

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu informuje, iż wykona w miesiącu listopadzie br. następujący zakres robót, dotyczących utrzymania zieleni przydrożnej w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu żywieckiego: wycinka wraz z frezowaniem pni 3 szt. dębów szypułkowych o obw. pnia: 285, 287 i 369 cm, rosnących w obrębie pasa drogowego ul. Leśnianka w Żywcu (odcinek drogi

Wycinka drzew na DP 1405 s – ul. Leśnianka w Żywcu i w Lipowej Read More »

Brak odśnieżania odcinka drogi na terenie gminy Milówka – aktualizacja

Na podstawie uchwały nr XXI/201/2016 Rady Powiatu w Żywcu z dn. 24 października 2016 pozbawia się kategorii drogi powiatowej odcinek drogi powiatowej o długości 11 km położony na terenie gminy Milówka, który został pozbawiony kategorii drogi wojewódzkiej na podstawie uchwały nr V/20/12/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dn. 30 marca 2016. W związku z powyższym wskazany

Brak odśnieżania odcinka drogi na terenie gminy Milówka – aktualizacja Read More »

Skip to content