Postanowienie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi powiatowej na terenie Gminy Milówka

Wobec wszczęcia postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXI/201/2016 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 24 października 2016 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi powiatowej na terenie Gminy Milówka oraz zważywszy, że wykonanie przedmiotowej uchwały, w przypadku stwierdzenia jej nieważności, spowodować może trudne, a nawet niemożliwe do odwrócenia skutki, Wydział Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach wstrzymał wykonanie ww. uchwały, o czym tutejszy Zarząd został poinformowany w dniu dzisiejszym.

W związku z powyższym do czasu zakończenia postępowania właściwym zarządcą drogi pozostaje Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu.

Skip to content