PZD.93.ogólna.2016″Remont odcinka drogi powiatowej nr 1446 S dojazd do stacji PKP w Zwardoniu o długości 233 mb w km 1+367 do km 1+600 w Zwardoniu”

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na: 

„Remont odcinka drogi powiatowej nr 1446 S dojazd do stacji PKP w Zwardoniu o długości 233 mb w km 1+367 do km 1+600 w Zwardoniu”

Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000 euro.

Termin składania ofert: 30.11.2016 godz.12.00

Termin wykonania:    23.12.2016

Kryterium: cena 100% (wygrywa najkorzystniejsza cena).

Informacje w sprawach szczegółów technicznych:

mgr inż. Waldemar Miłek– st. specjalista PZD w Żywcu – tel. 728-994-522

 

Załączniki:

–             Zapytanie ofertowe, przedmiar robót

 

 

Załączniki do pobrania

Skip to content