wrzesień 2020

Planowane rondo na skrzyżowaniu DW 945 z ul. Isep w Żywcu

PZD w Żywcu informuje, iż planowana jest budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy Kopernika i Isep w Żywcu. Jest to skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 945 z drogą powiatową. Inwestorem tego zadania ma być PZD w Żywcu. Zadanie ma być wykonane w formie projektuj i buduj. W dniu 29.09.2020 roku odbyło się w ZDW w Katowicach spotkanie, […]

Planowane rondo na skrzyżowaniu DW 945 z ul. Isep w Żywcu Read More »

PZD.252.64.2020 „Remont odwodnienia w ciągu DP nr 1413 S w Żywcu – Moszczanicy przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 945”

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na realizację zadania pn.: „Remont odwodnienia w ciągu DP nr 1413 S w Żywcu – Moszczanicy przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 945” Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000,00 euro.

PZD.252.64.2020 „Remont odwodnienia w ciągu DP nr 1413 S w Żywcu – Moszczanicy przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 945” Read More »

Remont DP 1425 S w Sopotni Małej

W Sopotni Małej w gminie Jeleśnia w ciągu drogi powiatowej nr 1425 S Wieprz-Jeleśnia-Sopotnia Mała w km od 14+414 do km 14+539 wykonywany jest obecnie remont drogi powiatowej, tj. poszerzenie drogi, poprawa odwodnienia – koryta ściekowe betonowe oraz  zamontowano nowy przepust poprzeczny. Do końca września będzie nowa nawierzchnia bitumiczna na tym zakresie. mgr inż. Tomasz

Remont DP 1425 S w Sopotni Małej Read More »

Remont DP 1419 S w Koszarawie

PZD w Żywcu informuje, iż wykonywany jest remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1419 S Jeleśnia-Koszarawa-Zawoja w miejscowości Koszarawa w technologii na zimno z mieszanki mineralno-emulsyjnej typu SLURRY SEAL. Wykonawcą robót jest firma BITUNOVA, kierownikiem robót Pan inż. Wiesław Czereba. Jest to odcinek  w km od 9+103 do km 9+563 przedmiotowej drogi powiatowej. mgr inż. Tomasz

Remont DP 1419 S w Koszarawie Read More »

Skip to content