Remont DP 1419 S w Koszarawie

PZD w Żywcu informuje, iż wykonywany jest remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1419 S Jeleśnia-Koszarawa-Zawoja w miejscowości Koszarawa w technologii na zimno z mieszanki mineralno-emulsyjnej typu SLURRY SEAL. Wykonawcą robót jest firma BITUNOVA, kierownikiem robót Pan inż. Wiesław Czereba. Jest to odcinek  w km od 9+103 do km 9+563 przedmiotowej drogi powiatowej.
mgr inż. Tomasz Kotajny
Dyrektor PZD w Żywcu

Skip to content