Kontrola robót w Lipowej

W ciągu drogi powiatowej nr 1455 S w Lipowej rozpoczęto roboty związane z wykonywaniem przebudowy drugiego odcinka przedmiotowej drogi powiatowej na długości około 1,3 km od budowy kanalizacji deszczowej.

Tomasz Kotajny

Dyrektor PZD w Żywcu

        

Skip to content