grudzień 2017

Ostateczny, zatwierdzony projekt skrzyżowania

Projekt wprowadzenia ruchu okrężnego na skrzyżowaniu ulic Beskidzkiej i Energetyków w Międzybrodziu Żywieckim

Mieszkańcom Międzybrodzia Żywieckiego, jak również osobom często odwiedzającym górę Żar doskonale znane jest problematyczne skrzyżowanie ulic Beskidzkiej i Energetyków, położone bezpośrednio za mostem na Sole. [mk_title_box color=”#393836″ highlight_color=”#000000″ highlight_opacity=”0.3″ size=”18″ line_height=”34″ font_weight=”inherit” margin_top=”0″ margin_bottom=”18″ font_family=”none” align=”center”]Sekcja Inżynierii Ruchu PZD przygotowała rozwiązanie, które ma ułatwić życie kierowcom i poprawić bezpieczeństwo mieszkańców. Projekt jest zatwierdzony i oczekuje na finansowanie.[/mk_title_box] […]

Projekt wprowadzenia ruchu okrężnego na skrzyżowaniu ulic Beskidzkiej i Energetyków w Międzybrodziu Żywieckim Read More »

Kontrola robót w Twardorzeczce.

[vc_column width=”1/2″] PZD w Żywcu informuje , iż  w dniu 13 grudnia br. dokonano kontroli robót wykonywanych w ciągu drogi powiatowej nr 1455 S Pietrzykowice-Lipowa-Ostre-Twardorzeczka – Leśna w km od 11+950 do km 13+250 w m. Twardorzeczka. Roboty obejmują następujący zakres robót: roboty pomiarowe, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, montaż przepustów, czyszczenie rowów odwadniających, podbudowy z

Kontrola robót w Twardorzeczce. Read More »

Kontrola robót w Żywcu

[vc_column width=”1/2″] W dniu 8.12.2017 odbyła się kontrola robót prowadzonych w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie miasta Żywiec. W ciągu drogi powiatowej nr 1405 S ul. Leśnianka dokonywano wycinki kolejnych dwóch drzew, które zagrażają bezpieczeństwu użytkowników przedmiotowej drogi powiatowej. W ciągu drogi powiatowej nr 1475 S ul. Moszczanicka trwały prace związane z budową chodnika

Kontrola robót w Żywcu Read More »

Nabór na stanowisko: Starszy Referent

OGŁOSZENIE Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu ogłasza konkurs na stanowisko pracy: STARSZY REFERENT w Powiatowym Zarządzie Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec WYMAGANIA NIEZBĘDNE: – zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 t.j. z późń. zm.) dla stanowisk urzędniczych: * jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art.

Nabór na stanowisko: Starszy Referent Read More »

Kontrola robót

[vc_column width=”1/2″]W dniu 05.12.2017 r. odbyła się kontrola robót prowadzonych na obiektach mostowych w ciągu drogi powiatowej nr 1439 S w Rajczy i Ujsołach. Inwestycje realizowane są w ramach polsko-słowackiego projektu pn.: “Poprawa infrastruktury drogowo-mostowej łączącej powiaty Namestovo i Żywiecki z siecią TEN-T oraz współpracy transgranicznej.” Termin zakończenia robót 31.03.2018 roku. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg

Kontrola robót Read More »

Zebranie Wyborcze Delegatów na Zjazd Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu informuje, iż w dniu 02.12.2017 trzech pracowników tej jednostki uczestniczyło w Zebraniu Wyborczym Delegatów na Zjazd Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach w kadencji 2018-2022, które odbyło się w Hotelu Dębowiec w Bielsku-Białej – obwód nr 1, tj. mgr inż. Tomasz Kotajny mgr inż. Jolanta Korczyk mgr inż. Damian Kruczyński

Zebranie Wyborcze Delegatów na Zjazd Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach Read More »

Skip to content