Kontrola robót w Twardorzeczce.

[vc_column width=”1/2″]

PZD w Żywcu informuje , iż  w dniu 13 grudnia br. dokonano kontroli robót wykonywanych w ciągu drogi powiatowej nr 1455 S Pietrzykowice-Lipowa-Ostre-Twardorzeczka – Leśna w km od 11+950 do km 13+250 w m. Twardorzeczka.
Roboty obejmują następujący zakres robót: roboty pomiarowe, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, montaż przepustów, czyszczenie rowów odwadniających, podbudowy z kruszyw  łamanych, nawierzchnia z masy mineralno-bitumicznej ( w-w wiążąca i ścieralna ) pobocza z kruszyw łamanych, cięcie krzewów i drzewek w poboczu drogi.
Za występujące utrudnienia  w ruchu drogowym serdecznie przepraszamy.
Dyrektor PZD w Żywcu
mgr inż. Tomasz Kotajny

[/vc_column]

[vc_column width=”1/2″]

[/vc_column]

Skip to content