Ostateczny, zatwierdzony projekt skrzyżowania

Projekt wprowadzenia ruchu okrężnego na skrzyżowaniu ulic Beskidzkiej i Energetyków w Międzybrodziu Żywieckim

Mieszkańcom Międzybrodzia Żywieckiego, jak również osobom często odwiedzającym górę Żar doskonale znane jest problematyczne skrzyżowanie ulic Beskidzkiej i Energetyków, położone bezpośrednio za mostem na Sole.

[mk_title_box color=”#393836″ highlight_color=”#000000″ highlight_opacity=”0.3″ size=”18″ line_height=”34″ font_weight=”inherit” margin_top=”0″ margin_bottom=”18″ font_family=”none” align=”center”]Sekcja Inżynierii Ruchu PZD przygotowała rozwiązanie, które ma ułatwić życie kierowcom i poprawić bezpieczeństwo mieszkańców. Projekt jest zatwierdzony i oczekuje na finansowanie.[/mk_title_box]

[mk_divider style=”single” divider_color=”#dddddd” divider_width=”full_width” margin_top=”20″ margin_bottom=”20″]

[vc_column width=”1/2″]

Skomplikowana geometria skrzyżowania sprawia kłopot kierowcom, którzy go nie znają. Trudno na pierwszy rzut oka zorientować się, z której strony należy objeżdżać wyspy i kto ma pierwszeństwo przed kim. Nie pomaga fakt, że niemal całe oznakowanie skrzyżowania zostało zniszczone w trakcie remontu mostu, a wykonawca robót nie pofatygował się, by je odtworzyć. Ponieważ Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu nie posiadał aktualnego projektu organizacji ruchu dla tego skrzyżowania, a brak znaków wskazujących właściwy sposób pokonywania skrzyżowania ma negatywny wpływ na bezpieczeństwo ruchu – na co zwracała nam uwagę m.in. Komenda Powiatowa Policji w Żywcu – Sekcja Inżynierii Ruchu PZD przystąpiła do opracowania nowego projektu stałej organizacji ruchu.

[/vc_column]

[vc_column width=”1/2″]

ul. Beskidzka (DP 1408 S) w 2016 r.
ul. Beskidzka (DP 1408 S) w 2016 r.

[/vc_column]

[vc_column width=”1/2″]

Druga z pierwotnych koncepcji organizacji ruchu.
Druga z pierwotnych koncepcji organizacji ruchu.

[/vc_column]

[vc_column width=”1/2″]

Analizując problem szybko przekonaliśmy się, że sporządzenie oznakowania tak, by przejazd przez to skrzyżowanie nie stanowił problemu nawet dla kierowców pierwszy raz odwiedzających Międzybrodzie Żywieckie nie będzie łatwe. Położenie i kształt wysp kanalizujących ruch nie jest zgodne z przebiegiem drogi z pierwszeństwem. Powstały dwie koncepcje oznakowania, jedna obejmująca wyłącznie znaki pionowe – ta jednak nie wydała nam się nam satysfakcjonująca – i druga, łącząca oznakowanie pionowe i poziome. Wciąż nie byliśmy jednak w pełni zadowoleni z efektu. Oznakowanie co prawda ułatwiało orientację na skrzyżowaniu, to jednak wciąż pozostało skomplikowane i wymagające od kierowców zachowania szczególnej uwagi. Przewidywane koszty zrealizowania projektu i późniejszego regularnego odnawiania linii krawędziowych i prowadzących wydały się nam duże w porównaniu z uzyskiwaną korzyścią.  Dlatego na spotkaniu z przedstawicielami Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Żywcu, Rady Powiatu oraz Gminy Czernichów, które odbyło się 1 czerwca 2017 r. na przedmiotowym skrzyżowaniu, a którego celem było uzyskanie opinii, naniesienie ewentualnych poprawek i dopracowanie naszej koncepcji, zaproponowaliśmy rozwiązanie zupełnie odmienne.

[/vc_column]

Ostateczny, zatwierdzony projekt skrzyżowania
Ostateczny, zatwierdzony projekt skrzyżowania – rondo.

Zaproponowaliśmy, by w miejscu obecnego skrzyżowania umieścić rondo.  Jego zalety w porównaniu z dzisiejszym skrzyżowaniem są dość oczywiste:

  • jasne zasady poruszania się – kierowca nie musi analizować jak ma jechać przez skrzyżowanie ani kto ma pierwszeństwo,
  • uspokojenie ruchu – a co za tym idzie możliwość wyznaczenia przejść dla pieszych, co wcześniej było niemożliwe ze względu na zbyt małą widoczność.

Oczywiście pełna przebudowa skrzyżowania nie wchodziła w grę ze względów finansowych, ponadto jest to zadanie które wykracza poza zagadnienia inżynierii ruchu. Jednak istniejąca jednia skrzyżowania jest na tyle szeroka, że po likwidacji wysp można wpisać w nią okrąg o średnicy 23m – wystarczający na potrzeby ronda. Nasza propozycja spotkała się z pozytywnym przyjęciem wszystkich zainteresowanych stron. Po spotkaniu przystąpiliśmy więc do sporządzania projektu.

[vc_column width=”1/2″]

Zadanie wciąż nie było jednak łatwe. Nie można zapomnieć, że pod górą Żar mieści się Elektrownia Porąbka-Żar, do której odbywają się co jakiś czas przejazdy nienormatywne – włączając w to przewożone w 2015 roku ponad 80-tonowe transformatory. Należało tak zaprojektować skrzyżowanie, żeby kolejne takie przejazdy były możliwe. Wdrożenie projektu nie mogło być też zbyt kosztowne, gdyż drogi projekt zapewne nigdy nie doczekałby się realizacji. Wybór padł na rondo wykonane z barier betonowych – takie rozwiązanie można zobaczyć np. na skrzyżowaniu ulic Stanisławowskiej i Terespolskiej w Warszawie. Zalety tego rozwiązania to w naszym przypadku:

  • niski koszt wykonania,
  • możliwość tymczasowego usunięcia barier celem umożliwienia przejazdu pojazdu nienormatywnego o bardzo dużych gabarytach,
  • brak konieczności wykonywania robót budowlanych.

[/vc_column]

[vc_column width=”1/2″]

Skrzyżowanie ulic Stanisławowskiej i Terespolskiej w Warszawie. Zdjęcie dzięki uprzejmości portalu www.twoja-praga.pl
Skrzyżowanie ulic Stanisławowskiej i Terespolskiej w Warszawie. Zdjęcie dzięki uprzejmości portalu www.twoja-praga.pl

 

[/vc_column]

Na projekt przyszło trochę poczekać, gdyż Sekcja Inżynierii Ruchu jest obciążona bardzo dużą ilością bieżących obowiązków, które pozostawiają niewielką ilość czasu na projektowanie. Jednak dzięki pomocy i zaangażowaniu Dyrektora PZD, mgr inż. Tomasza Kotajnego oraz Kierownika Bazy Sprzętu i Transportu, mgr Jerzego Jastrzębskiego, który aktywnie promował naszą koncepcję, przedstawiając ją m.in. Staroście Żywieckiemu Andrzejowi Kalacie, prace projektowe udało się ostatecznie doprowadzić do końca początkiem października i – po uzyskaniu pozytywnej opinii Komendy Powiatowej Policji w Żywcu – 30 listopada b.r. opracowanie zostało zatwierdzone przez tutejszy Wydział Komunikacji.
Projekt w całości opracował i sporządził Starszy Inspektor Sekcji Inżynierii Ruchu, inż. Krzysztof Lis.

[vc_column width=”1/2″]

Ostateczna, zatwierdzona wersja projektu
Ostateczna, zatwierdzona wersja projektu – most i skrzyżowanie z drogą wojewódzką

[/vc_column]

[vc_column width=”1/2″]

Ostateczny projekt obejmuje swoim zakresem nie tylko skrzyżowanie, ale także odcinek drogi powiatowej do skrzyżowania z drogą wojewódzką. Projektowane rondo można w razie potrzeby tymczasowo rozebrać. Bariery nie przylegają bezpośrednio do pasa ruchu na rondzie, ale są od niego oddzielone strefą wyłączoną z ruchu, co ułatwi przejazd m.in. autobusom – nie istnieje ryzyko że zachodzący tył pojazdu zaczepi o barierę. Rozwiązanie to ułatwi także odśnieżanie ronda. Dzięki zmienionym torom jazdy poprawi się widoczność pieszych, co pozwoli na wytyczenie przejść dla pieszych, co w obecnym kształcie skrzyżowania było niemożliwe. Szerokość wlotu ul. Energetyków jest na tyle duża, że umożliwia wykonanie przejścia z azylem – wiemy z opinii mieszkańców, że to przejście jest bardzo potrzebne.

[/vc_column]

[vc_column width=”1/1″]

W chwili obecnej oczekujemy na przyznanie środków finansowych i zgodę na wykorzystanie pracowników brygady liniowej PZD do wykonania projektu.

Mamy nadzieję, że nasze działanie zaowocuje bezpieczniejszą i przyjemniejszą jazdą oraz bezpieczeństwem i spokojem pieszych.

 

[vc_facebook type=”standard”]

[vc_googleplus annotation=”inline”]

[/vc_column]

Skip to content