luty 2016

W dni 23 lutego b.r. w Powiatowym Zarządzie Dróg w Żywcu odbyła się uzgodniona wcześniej prezentacja sprzętu do letniego i zimowego utrzymania dróg. Sprzęt zaprezentowała firma Mercedes-Benz Sosnowiec Trucks. Do prezentacji przeznaczono dwa samochody specjalne marki Unimog z oprzyrządowaniem do zimowego i letniego utrzymania dróg. Na prezentację zaproszono również przedstawicieli firm zajmujących się zimowym i […]

Read More »

PZD.9ogólna.2016 „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową i przebudową urządzeń obcych w ciągu drogi powiatowej 1474 S ( Żywiec , ul. Moszczanicka) w km od 3+105 do km 3+470 oraz w km od 3+492 do km 3+555 ( z wyłączeniem odcinka pętli autobusowej)”.

PZD.9.ogólna.2016 Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową i przebudową urządzeń obcych w ciągu drogi powiatowej 1474 S ( Żywiec , ul. Moszczanicka) w km od 3+105 do km 3+470 oraz w km

PZD.9ogólna.2016 „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową i przebudową urządzeń obcych w ciągu drogi powiatowej 1474 S ( Żywiec , ul. Moszczanicka) w km od 3+105 do km 3+470 oraz w km od 3+492 do km 3+555 ( z wyłączeniem odcinka pętli autobusowej)”. Read More »

PZD.8.ogólna.2016 „Świadczenie usług koparko-ładowarką na drogach powiatowych na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu”

PZD.8ogólna.2016 Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na: „Świadczenie usług koparko-ładowarką na drogach powiatowych na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu” Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000,00 euro. Na wykonywanie usług przewiduje się ok. 600h z

PZD.8.ogólna.2016 „Świadczenie usług koparko-ładowarką na drogach powiatowych na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu” Read More »

PZD.7.ogólna.2016 ” Świadczenie usług transportowych samochodem ciężarowym wraz z kierowcą na drogach powiatowych na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg”

PZD.7.ogólna.2016 Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na: „Świadczenie usług transportowych samochodem ciężarowym wraz z kierowcą na drogach powiatowych na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu” Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000,00 euro. Na wykonywanie usług

PZD.7.ogólna.2016 ” Świadczenie usług transportowych samochodem ciężarowym wraz z kierowcą na drogach powiatowych na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg” Read More »

Skip to content