Zakup materiałów budowlanych

Data ogłoszenia przetargu: 04.06.2014
Otwarcia ofert: 10.06.2014 po godz. 12:00

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu będzie dokonywał zakupu materiałów budowlanych wg zamieszczonego do niniejszej informacji wykazu.

Zwracamy się z prośbą o podanie cen materiałów wykazanych w załączniku.
Jeśli materiały będą dostarczone spoza Powiatu Żywieckiego, do cen należy doliczyć także koszt dostawy.
Ceny materiałów z pozycji 3,4 i 5 (kruszywa i kamień) winny również zawierać koszt dostawy.
Pozostałe materiały, które zakupimy na terenie Powiatu Żywieckiego będziemy przewozić własnym transportem.

Materiały będą zamawiane pisemnym zleceniem i składowane na bazie naszej siedziby
w Żywcu przy ul. Leśnianka 102a.

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:

pan mgr Jerzy Jastrzębski tel. 515 170 161 e-mail brygada@pzd.zywiec.pl

Oferty cenowe należy składać do dnia 10.06.2014 do godz. 12:00 (pisemnie na adres Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, lub elektronicznie na adres: pzd@pzd.zywiec.pl

Dopuszcza się składanie ofert częściowych na wybrany asortyment.

Płatnik: Starostwo Powiatowe w Żywcu

Termin płatności: do 30 dni