PZD.40.ogólna.2015 “Remont nawierzchni drogi powiatowej 1452 S Przybędza- Wajdówka w m. Radziechowy”

PZD.40.ogólna.2015

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na: “Remont nawierzchni drogi powiatowej 1452 S Przybędza- Wajdówka w m. Radziechowy”

Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000 euro.

Termin składania ofert: do dnia 20.07.2015 do godz. 12:00
Termin wykonania: do 30 dni od podpisania umowy

Kryterium: cena 100% (wygrywa
najkorzystniejsza cena).

Informacje w sprawach szczegółów technicznych:
– mgr inż. Waldemar Miłek – Specjalista, tel. 728994522 e-mail: w.milek@pzd.zywiec.pl

Załączniki:
– zapytanie ofertowe;
– Przedmiar robót.

Załączniki do pobrania

Skip to content