Krzysztof Lis

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Zadanie pn. „Przebudowa dwóch przejść dla pieszych i budowa jednego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu DP 1463S Al. Piłsudskiego i ul. Południowej w Żywcu”

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Zadanie pn. „Przebudowa dwóch przejść dla pieszych i budowa jednego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu DP 1463S Al. Piłsudskiego i ul. Południowej w Żywcu” Wartość dofinansowania :     189.394,40 zł Całkowita wartość zadania :  236.743,00 zł Opis zadania: Budowa przejścia dla pieszych na ul. Południowej wraz z oświetleniem, organizacją […]

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Zadanie pn. „Przebudowa dwóch przejść dla pieszych i budowa jednego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu DP 1463S Al. Piłsudskiego i ul. Południowej w Żywcu” Read More »

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1425 S Wieprz – Juszczyna – Jeleśnia w km od 0+028 do km 0+658 w miejscowości Wieprz w Gminie Radziechowy – Wieprz wraz                    z budową kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego i przebudową kolidujących urządzeń obcych”

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1425 S Wieprz – Juszczyna – Jeleśnia w km od 0+028 do km 0+658 w miejscowości Wieprz w Gminie Radziechowy – Wieprz wraz                    z budową kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego i przebudową kolidujących urządzeń obcych” Wartość dofinansowania :     1 757 465,14 zł Całkowita wartość zadania

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1425 S Wieprz – Juszczyna – Jeleśnia w km od 0+028 do km 0+658 w miejscowości Wieprz w Gminie Radziechowy – Wieprz wraz                    z budową kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego i przebudową kolidujących urządzeń obcych” Read More »

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1405 S Żywiec-Lipowa-Buczkowice (ul. Leśnianka) w km od 0+374 do 1+191 w Żywcu”

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1405 S Żywiec-Lipowa-Buczkowice (ul. Leśnianka) w km od 0+374 do 1+191 w Żywcu” Wartość dofinansowania :      2 662 679,78 zł Całkowita wartość zadania :  3 649 863,07 zł Opis zadania: Przebudowa jezdni drogi powiatowej, Budowa chodnika prawostronnego, Przebudowa zjazdów, Wykonanie pobocza, Odtworzenie nawierzchni miejsc postojowych

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1405 S Żywiec-Lipowa-Buczkowice (ul. Leśnianka) w km od 0+374 do 1+191 w Żywcu” Read More »

Dotyczy: Wymiany nawierzchni na moście w ciągu DP nr 1414 S /Stryszawa – Roztoki – Polanki/ w km 10+285 w miejscowości Koszarawa.

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu uprzejmie informuje, że w związku z zaawansowaną korozją pomostu drewnianego w dniach od 02.11.2021r. do 10.11.2021r. na moście prowadzone będą awaryjne prace związane z wymianą drewnianych elementów. Jednocześnie informujemy, że w związku z pracami remontowymi ruch pojazdów przez przedmiotowy most w godzinach 8:00 – 14:00 będzie wstrzymany.

Dotyczy: Wymiany nawierzchni na moście w ciągu DP nr 1414 S /Stryszawa – Roztoki – Polanki/ w km 10+285 w miejscowości Koszarawa. Read More »

Remont drogi powiatowej Nr 1425 S Wieprz – Juszczyna – Jeleśnia w m. Wieprz i Juszczyna.

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu w związku z remontem drogi powiatowej nr 1425 S Wieprz – Juszczyna – Jeleśnia w miejscowościach: –   Wieprz na odcinku w km 1+130 do km 1+432 (odcinek od skrzyżowania z ul. Wrzosowa do OSP w Wieprzu  o długości 302 m informuje, że w dniach 21.10.2021 i 23.10.2021 w godzinach 8.00

Remont drogi powiatowej Nr 1425 S Wieprz – Juszczyna – Jeleśnia w m. Wieprz i Juszczyna. Read More »

Skip to content