czerwiec 2021

PZD.252.46.2021 „Roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Żywieckiego w 2021 r.: konserwacja rowów i poboczy dróg (ścinanie mechaniczne poboczy, oczyszczanie rowu z namułu wraz z profilowaniem skarp)”

W załączeniu zapytanie ofertowe.

PZD.252.46.2021 „Roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Żywieckiego w 2021 r.: konserwacja rowów i poboczy dróg (ścinanie mechaniczne poboczy, oczyszczanie rowu z namułu wraz z profilowaniem skarp)” Read More »

Remonty dróg

W dniu 11 czerwca br. dokonałem objazdu remontowanych odcinków dróg powiatowych na terenie Gminy Łodygowice. Wykonywany był remont na DP 1459 S w Pietrzykowicach oraz na DP 1464 S w Łodygowicach. Ubytki zostały nacięte, wyfrezowane, rozebrane, przygotowane do wbudowania mieszanki mineralno-bitumicznej. Wykonawca sprząta na bieżąco urobek. Prace są kontynuowane na bieżąco. Drogi są kontrolowane przez

Remonty dróg Read More »

SMA 16 JENA

W dniu 20 czerwca br. na zaproszenie Dyrektora PZD w Oławie inż. Wojciecha Drozdzal oglądaliśmy dwa odcinki dróg powiatowych wykonanych w technologii nawierzchni z Sma 16 Jena. To są odcinki: 1. DP 1547 D w Wojcicach o dl. około 1 km, 2. DP 1544 D w Biskupicach Oławskich o dl. około 1,6 km. Tomasz Kotajny

SMA 16 JENA Read More »

Nabór na stanowisko: pomoc administracyjna

Wolne stanowisko nazwa stanowiska: pomoc administracyjna; proponowane wynagrodzenie: w kwocie 3000 zł brutto, dodatek  za wysługę lat od 5% do 20% w zależności od udokumentowanego stażu pracy,  premia regulaminowa przyznawana zgodnie z zakładowym regulaminem wynagradzania pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu zakres zadań wykonywanych na stanowisku: nadzór, kontola, rozliczanie prac prowadzonych przez brygady liniowe sporządzanie

Nabór na stanowisko: pomoc administracyjna Read More »

Skip to content