PZD.252.46.2021 „Roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Żywieckiego w 2021 r.: konserwacja rowów i poboczy dróg (ścinanie mechaniczne poboczy, oczyszczanie rowu z namułu wraz z profilowaniem skarp)”

Skip to content