DP 5923 S w Lędzinach

W dniu 03.07.2021 roku na zaproszenie Dyrektora PZD w Bieruniu wizytowałem wykonaną w roku 2020 przebudowę odcinka ul. Dzikowej w Lędzinach. W ramach otrzymanego dofinansowania rządowego Dyrektor przebudował około 400 m drogi powiatowej nr 5923 S – wykonano drogę rowerową i przebudowano jeden pas ruchu przedmiotowej drogi powiatowej. Całość inwestycji to około 0.9 mln PLN, a dofinansowanie to około 0.4 mln PLN. Zadanie można było wykonać dzięki Funduszowi Dróg Samorządowych.

Tomasz Kotajny

Dyrektor PZD w Żywcu