2021

Nowa organizacja ruchu na os 700 lecia w ciągu DP 1463 S w Żywcu

Powstało nowe bardzo skuteczne rozwiązanie na skrzyżowaniu drogi al. Piłsudskiego z ul. Południową w Żywcu. Dzięki środkom z Ministerstwa Infrastruktury i Powiatu Żywieckiego wykonano zadanie, które miało na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego w tym rejonie. Przejścia oznakowano i doświetlono. Tomasz Kotajny

Nowa organizacja ruchu na os 700 lecia w ciągu DP 1463 S w Żywcu Read More »

Przejście dla pieszych w ciągu DP nr 1404 S w Łodygowicach

W ramach przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1404 S w Łodygowicach ze środków rządowych z Ministerstwa Infrastruktury wykonano 305 mb nowej nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej. Również wykonano podwyższone przejście dla pieszych wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym. Poprawiło się znacznie bezpieczeństwo w tym rejonie drogi powiatowej w rejonie szkoły i kościoła w Łodygowicach. Tomasz Kotajny

Przejście dla pieszych w ciągu DP nr 1404 S w Łodygowicach Read More »

Zamknięcie czasowe drogi powiatowej nr 1447 S w Soli w dniach 06-09.12.2021 roku

PZD w Żywcu informuje, iż  w dniach 06-09 grudnia bieżącego roku w związku  z wykonywaniem całą szerokością nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 1447 S w km od 7+297 do km 8+058 w Soli ( od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1437 S do Nieledwi do skrzyżowania z drogą ekspresową nr S 1 odcinek ten

Zamknięcie czasowe drogi powiatowej nr 1447 S w Soli w dniach 06-09.12.2021 roku Read More »

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej służącej do oszacowania wartości zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Remont obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1410 S Kocierz Rychwałdzki – Zakocierz w km 0+780 w m. Kocierz Rychwałdzki”

Zaproszenie w załączeniu.  

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej służącej do oszacowania wartości zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Remont obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1410 S Kocierz Rychwałdzki – Zakocierz w km 0+780 w m. Kocierz Rychwałdzki” Read More »

Skip to content