Nowa organizacja ruchu na os 700 lecia w ciągu DP 1463 S w Żywcu

Powstało nowe bardzo skuteczne rozwiązanie na skrzyżowaniu drogi al. Piłsudskiego z ul. Południową w Żywcu. Dzięki środkom z Ministerstwa Infrastruktury i Powiatu Żywieckiego wykonano zadanie, które miało na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego w tym rejonie. Przejścia oznakowano i doświetlono.

Tomasz Kotajny