Przejście dla pieszych w ciągu DP nr 1404 S w Łodygowicach

W ramach przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1404 S w Łodygowicach ze środków rządowych z Ministerstwa Infrastruktury wykonano 305 mb nowej nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej. Również wykonano podwyższone przejście dla pieszych wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym. Poprawiło się znacznie bezpieczeństwo w tym rejonie drogi powiatowej w rejonie szkoły i kościoła w Łodygowicach.

Tomasz Kotajny

Dyrektor PZD w Żywcu

Skip to content