Zamknięcie drogi DP 1404 S w Łodygowicach

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu w związku z remontem drogi powiatowej nr 1404 S Wilkowice-Hucisko-Łodygowice w m. Łodygowice w km 4+971 do km 5+285 etap I o długości 314 m informuje, iż w dniu 02.12.2021 roku w godz. 8.00 – 16.00 odcinek drogi będzie zamknięty do ruchu ze względu na wykonywanie nowej nawierzchni cała szerokością jezdni.
PZD w Żywcu