Kontrola robót w Soli

W ciągu drogi powiatowej nr 1447 S trwają prace związane z wykonywaniem zabezpieczenia korpusu drogowego narzutem kamiennym. Również wykonywane są nowe zatoki autobusowe oraz ściana z koszy siatkowo-kamiennych od strony potoku. Końcem miesiąca planowane są prace bitumiczne związane z nową nawierzchnią bitumiczna.

Tomasz Kotajny
Dyrektor PZD w Żywcu