październik 2019

Kontrola robót w pasie drogi powiatowej nr 1425 S w Juszczynie obok Kościoła

PZD w Żywcu informuje, iż trwają prace związane z wykonywaniem chodnika dla pieszych oraz nowej nawierzchni obok Kościoła w Juszczynie w ciągu drogi powiatowej nr 1425 S. Za powstałe utrudnienia w ruchu drogowym przeprasza się uczestników ruchu drogowego. mgr inż. Tomasz Kotajny – Dyrektor PZD w Żywcu [vc_row][vc_column width=”1/2″] [/vc_column][vc_column width=”1/2″] [/vc_column][/vc_row]

Kontrola robót w pasie drogi powiatowej nr 1425 S w Juszczynie obok Kościoła Read More »

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej służącej do oszacowania wartości zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1425 S Wieprz – Juszczyna – Jeleśnia w km 15+733 w m. Sopotnia Mała”

Zaproszenie w załączeniu.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej służącej do oszacowania wartości zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1425 S Wieprz – Juszczyna – Jeleśnia w km 15+733 w m. Sopotnia Mała” Read More »

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej służącej do oszacowania wartości zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1426 S Sopotnia Mała – Juszczyna w km 2+035 w m. Sopotnia Mała”

Zaproszenie w załączeniu.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej służącej do oszacowania wartości zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1426 S Sopotnia Mała – Juszczyna w km 2+035 w m. Sopotnia Mała” Read More »

Zaproszenie do złożenia rozeznania cenowego służącego do oszacowania wartości zamówienia dla zadania pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. : „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1445S relacji Sól – Słanice w km 0+016 w miejscowości Sól”

Zaproszenie w załączeniu.

Zaproszenie do złożenia rozeznania cenowego służącego do oszacowania wartości zamówienia dla zadania pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. : „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1445S relacji Sól – Słanice w km 0+016 w miejscowości Sól” Read More »

Zaproszenie do złożenia rozeznania cenowego służącego do oszacowania wartości zamówienia dla zadania pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1442S relacji Ujsoły – Soblówka w km 0+000 w miejscowości Soblówka”

Zaproszenie w załączeniu.

Zaproszenie do złożenia rozeznania cenowego służącego do oszacowania wartości zamówienia dla zadania pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1442S relacji Ujsoły – Soblówka w km 0+000 w miejscowości Soblówka” Read More »

Skip to content