Kontrola robót w pasie drogi powiatowej nr 1425 S w Juszczynie obok Kościoła

PZD w Żywcu informuje, iż trwają prace związane z wykonywaniem chodnika dla pieszych oraz nowej nawierzchni obok Kościoła w Juszczynie w ciągu drogi powiatowej nr 1425 S. Za powstałe utrudnienia w ruchu drogowym przeprasza się uczestników ruchu drogowego.

mgr inż. Tomasz Kotajny – Dyrektor PZD w Żywcu

PENTACON DIGITAL CAMERA

PENTACON DIGITAL CAMERA