Zaproszenie do złożenia oferty cenowej służącej do oszacowania wartości zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1425 S Wieprz – Juszczyna – Jeleśnia w km 15+733 w m. Sopotnia Mała”

Skip to content