luty 2019

Uszkodzenia korpusu drogi powiatowej nr 1405 S w miejscowości Słotwina

PZD w Żywcu informuje, iż  w dniu 24 lutego br. nastąpiło obsunięcie się korpusu drogowego w rejonie przepustu poprzecznego w  km 11+135 pod droga powiatową nr 1405 S Żywiec-Lipowa-Buczkowice w miejscowości Słotwina w Gminie Lipowa. Przedmiotowe miejsce zostało niezwłocznie oznakowane przez brygady liniowe PZD Żywiec. Planuje się podjęcie dalszych prac utrzymaniowych w tym rejonie przedmiotowej […]

Uszkodzenia korpusu drogi powiatowej nr 1405 S w miejscowości Słotwina Read More »

Utrudnienia na Moście w Glince-Rondo.

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu w związku z realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1439 S w km 18+088 w miejscowości Glinka w Gminie Ujsoły” uprzejmie informuje, że dniu 20.02.2019r. od godz. 8:00 na przedmiotowym obiekcie zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu.  Ruch pojazdów odbywał się

Utrudnienia na Moście w Glince-Rondo. Read More »

PZD.18.ogólna.2019 Aktualizacja dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1419 S Jeleśnia-Koszarawa-Zawoja o dł. 250 mb w km od 6+270 do km 6+520 w miejscowości Koszarawa

PZD.18.ogólna.2019 Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na: Aktualizację dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1419 S Jeleśnia-Koszarawa-Zawoja o dł. 250 mb w km od 6+270 do km 6+520 w miejscowości Koszarawa. Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia

PZD.18.ogólna.2019 Aktualizacja dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1419 S Jeleśnia-Koszarawa-Zawoja o dł. 250 mb w km od 6+270 do km 6+520 w miejscowości Koszarawa Read More »

PZD.19.ogólna.2019 Aktualizacja dokumentacji projektowej dotyczącej budowy chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową i przebudową urządzeń obcych w ciągu drogi powiatowej nr 1429 S Kuków-Koszarawa o długości 1150 mb w km od 10+150 do km 11+300 (od granicy Powiatu Żywieckiego i Suskiego do mostu drogowego) w m. Koszarawa

PZD.19.ogólna.2019 Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na: Aktualizację dokumentacji projektowej dotyczącej budowy chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową i przebudową urządzeń obcych w ciągu drogi powiatowej nr 1429 S Kuków-Koszarawa o długości 1150 mb w km od 10+150 do km 11+300 (od granicy Powiatu Żywieckiego i

PZD.19.ogólna.2019 Aktualizacja dokumentacji projektowej dotyczącej budowy chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową i przebudową urządzeń obcych w ciągu drogi powiatowej nr 1429 S Kuków-Koszarawa o długości 1150 mb w km od 10+150 do km 11+300 (od granicy Powiatu Żywieckiego i Suskiego do mostu drogowego) w m. Koszarawa Read More »

Skip to content