Uszkodzenia korpusu drogi powiatowej nr 1405 S w miejscowości Słotwina

PZD w Żywcu informuje, iż  w dniu 24 lutego br. nastąpiło obsunięcie się korpusu drogowego w rejonie przepustu poprzecznego w  km 11+135 pod droga powiatową nr 1405 S Żywiec-Lipowa-Buczkowice w miejscowości Słotwina w Gminie Lipowa. Przedmiotowe miejsce zostało niezwłocznie oznakowane przez brygady liniowe PZD Żywiec. Planuje się podjęcie dalszych prac utrzymaniowych w tym rejonie przedmiotowej drogi powiatowej celem zabezpieczenia powstałej wyrwy w pasie drogowym.

mgr inż. Tomasz Kotajny – Dyrektor PZD w Żywcu