maj 2018

Nowa organizacja ruchu w rejonie Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamesznicy.

Znany mieszkańcom Kamesznicy plac przy szkole, który dwa lata temu został wyasfaltowany razem z jezdnią drogi powiatowej zyska nowe oblicze.   [vc_row][vc_column width=”1/2″] Po położeniu nowej nawierzchni na placu pojawiły się problemy związane z bezpieczeństwem pieszych. Istniejące przejście dla pieszych znalazło się na środku dużego asfaltowego placu. Brakowało też jakichkolwiek informacji dla kierowców jak mają […]

Nowa organizacja ruchu w rejonie Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamesznicy. Read More »

Chodnik – ul. Moszczanicka w Żywcu

[vc_row][vc_column width=”1/2″] PZD w Żywcu  informuje, iż rozpocznie się nowy, drugi etap budowy chodnika dla pieszych wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i przebudową urządzeń obcych w ciągu drogi powiatowej nr 1474 S w Żywcu. Za utrudnienia powstałe podczas robót  Inwestor przeprasza uczestników ruchu drogowego. mgr inż. Tomasz Kotajny – PZD w Żywcu [/vc_column][vc_column width=”1/2″]  

Chodnik – ul. Moszczanicka w Żywcu Read More »

Kontrola robót na ul. Komonieckiego w Żywcu

[vc_row][vc_column width=”1/2″] W dniu 26.05.2018 roku dokonano kontroli robót drogowych związanych z budowa chodnika dla pieszych w ciągu ulicy Komonieckiego w Żywcu. Obecnie trwają roboty ziemne, prace z podbudową, montaż krawężników i obrzeży. Prace wykonywane są  w km od 0+920 do 1+046, Wykonywany chodnik w znaczący sposób poprawi bezpieczeństwo użytkowników drogi ( zwłaszcza pieszych ).

Kontrola robót na ul. Komonieckiego w Żywcu Read More »

Awaryjne zamknięcie mostu w ciągu DP 1479 S Jeleśnia – Gajka – Sopotnia Mała (ul. Plebańska).

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu informuje, że w związku z osiągnięciem przez pomost obiektu mostowego w km 2+330 DP 1479 S w Jeleśni (ul. Plebańska) stanu awaryjnego zachodzi zagrożenie dla życia i zdrowia użytkowników obiektu. W związku z powyższym PZD dokonuje niezwłocznie, tj. w dniu jutrzejszym (24 maja, czwartek), awaryjnego zamknięcia obiektu dla ruchu kołowego

Awaryjne zamknięcie mostu w ciągu DP 1479 S Jeleśnia – Gajka – Sopotnia Mała (ul. Plebańska). Read More »

PZD.43.ogólna.2018 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1439 S Kamesznica-Rajcza-Ujsoły-gr. Państwa w km od 0+000 do km 21+993 na terenie Gminy Milówka – odcinek 1: od km 0+000 do km 1+410,00 (od skrzyżowania z drogą ekspresową S69 do mostu na rz. Sole w Milówce)”

PZD.43.ogólna.2018 Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1439 S Kamesznica-Rajcza-Ujsoły-gr. Państwa w km od 0+000 do km 21+993 na terenie Gminy Milówka – odcinek 1: od km 0+000 do km 1+410,00 (od skrzyżowania z drogą

PZD.43.ogólna.2018 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1439 S Kamesznica-Rajcza-Ujsoły-gr. Państwa w km od 0+000 do km 21+993 na terenie Gminy Milówka – odcinek 1: od km 0+000 do km 1+410,00 (od skrzyżowania z drogą ekspresową S69 do mostu na rz. Sole w Milówce)” Read More »

DP 1417 S

[vc_row][vc_column width=”1/2″] PZD w Żywcu informuje, iż  w dniu 10.05.2018 roku dokonano kontroli stanu technicznego drogi powiatowej nr 1417 S w miejscowości Pewel Wielka. Stwierdzono, iż korpus przedmiotowej drogi powiatowej w rejonie betoniarni został mocno pomyty. Uszkodzenia te zostaną zgłoszone do  szkód powodziowych, celem podjęcia prób naprawy przedmiotowej drogi powiatowej z środków zewnętrznych. Tomasz Kotajny

DP 1417 S Read More »

Wykaszanie traw przy barierach energochłonnych przy drogach powiatowych w Powiecie Żywieckim w 2018 r.

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu poszukuje Wykonawcy do wykaszania traw przy barierach energochłonnych przy drogach powiatowych w Powiecie Żywieckim w 2018 r. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Pan Jerzy Jastrzębski (tel. 515 170 161) oraz Pan Krzysztof Lis (tel. 33 862 0572).

Wykaszanie traw przy barierach energochłonnych przy drogach powiatowych w Powiecie Żywieckim w 2018 r. Read More »

PZD.25.ogólna.2018 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1439 S Kamesznica-Rajcza-Ujsoły-gr. Państwa w km od 0+000 do km 21+993 na terenie Gminy Milówka – odcinek 1: od km 0+000 do km 1+410,00 (od skrzyżowania z drogą ekspresową S69 do mostu na rz. Sole w Milówce)”

PZD.25.ogólna.2018 Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102 a , 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1439 S Kamesznica-Rajcza-Ujsoły-gr. Państwa w km od 0+000 do km 21+993 na terenie Gminy Milówka – odcinek 1: od km 0+000 do km 1+410,00 (od skrzyżowania

PZD.25.ogólna.2018 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1439 S Kamesznica-Rajcza-Ujsoły-gr. Państwa w km od 0+000 do km 21+993 na terenie Gminy Milówka – odcinek 1: od km 0+000 do km 1+410,00 (od skrzyżowania z drogą ekspresową S69 do mostu na rz. Sole w Milówce)” Read More »

Inwestycje w Żywcu

[vc_row][vc_column width=”1/2″]Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu informuje, iż rozpoczęto na terenie Miasta Żywca nowe zadania drogowe. W ciągu drogi powiatowej nr 1467 S – ul. Komorowskich wykonywany jest remont istniejącego chodnika dla pieszych od budynku nr 28 na odcinku 145 mb, natomiast w ciągu drogi powiatowej nr 1474 S – ul. Komonieckiego w km 0+920

Inwestycje w Żywcu Read More »

[Aktualizacja 7.05] Czasowe zamknięcie drogi powiatowej nr 1412 S (ul. Beskidzka) w Rychwałdzie

8 maja czasowo zostanie zamknięta droga powiatowa nr 1412 S w Rychwałdzie w godz. 8:00 – 14:00 ze względu na remont przepustu poniżej OSP. AKTUALIZACJA: Z przyczyn technicznych zamknięcie drogi zostaje przełożone na dzień 10 maja (czwartek).

[Aktualizacja 7.05] Czasowe zamknięcie drogi powiatowej nr 1412 S (ul. Beskidzka) w Rychwałdzie Read More »

Skip to content