Awaryjne zamknięcie mostu w ciągu DP 1479 S Jeleśnia – Gajka – Sopotnia Mała (ul. Plebańska).

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu informuje, że w związku z osiągnięciem przez pomost obiektu mostowego w km 2+330 DP 1479 S w Jeleśni (ul. Plebańska) stanu awaryjnego zachodzi zagrożenie dla życia i zdrowia użytkowników obiektu.

W związku z powyższym PZD dokonuje niezwłocznie, tj. w dniu jutrzejszym (24 maja, czwartek), awaryjnego zamknięcia obiektu dla ruchu kołowego i pieszego. Obiekt pozostanie zamknięty do czasu wykonania niezbędnego remontu.

Możliwość przejazdu pomiędzy miejscowościami Jeleśnia, Sopotnia Mała i Sopotnia Wielka zapewnia równoległa do DP 1479 S droga powiatowa nr 1425 S Wieprz – Juszczyna – Jeleśnia (ul. Myśliwska).

Zniszczenie pomostu jest z wysokim prawdopodobieństwem skutkiem łamania zakazu wjazdu dla pojazdów o masie rzeczywistej powyżej 8t.

Lokalizacja zamykanego obiektu