Awaryjne zamknięcie mostu w ciągu DP 1479 S Jeleśnia – Gajka – Sopotnia Mała (ul. Plebańska).

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu informuje, że w związku z osiągnięciem przez pomost obiektu mostowego w km 2+330 DP 1479 S w Jeleśni (ul. Plebańska) stanu awaryjnego zachodzi zagrożenie dla życia i zdrowia użytkowników obiektu.

W związku z powyższym PZD dokonuje niezwłocznie, tj. w dniu jutrzejszym (24 maja, czwartek), awaryjnego zamknięcia obiektu dla ruchu kołowego i pieszego. Obiekt pozostanie zamknięty do czasu wykonania niezbędnego remontu.

Możliwość przejazdu pomiędzy miejscowościami Jeleśnia, Sopotnia Mała i Sopotnia Wielka zapewnia równoległa do DP 1479 S droga powiatowa nr 1425 S Wieprz – Juszczyna – Jeleśnia (ul. Myśliwska).

Zniszczenie pomostu jest z wysokim prawdopodobieństwem skutkiem łamania zakazu wjazdu dla pojazdów o masie rzeczywistej powyżej 8t.

[vc_gmaps title=”Lokalizacja zamykanego obiektu” link=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d34776.21470203315!2d19.288740501126814!3d49.62768157310108!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zNDnCsDM3JzIwLjgiTiAxOcKwMTgnMTIuNCJF!5e0!3m2!1spl!2spl!4v1527069625682″ size=”600″ type=”t” zoom=”13″ frame_style=”simple”]

[vc_column width=”1/2″]

[/vc_column]
[vc_column width=”1/2″]

[/vc_column]

Skip to content