listopad 2017

Awaryjne wprowadzenie ograniczenia tonażowego na obiekcie mostowym w ciągu DP 1424 S w km 3+593

[vc_column width=”1/2″]Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu w związku ze złym stanem technicznym (uszkodzone drewniane elementy) mostu w ciągu DP 1424 S w km 3+593 (zgodnie z art. 20 pkt. 14 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych), awaryjnie wprowadza ograniczenia zakazu wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej powyżej 10 ton o czym informować […]

Awaryjne wprowadzenie ograniczenia tonażowego na obiekcie mostowym w ciągu DP 1424 S w km 3+593 Read More »

Realizacja projektu

[vc_column width=”1/2″]Powiat Żywiecki realizuje prace inwestycyjne będące przedmiotem projektu „Poprawa infrastruktury drogowo – mostowej łączącej powiaty Námestovo i Żywiecki z siecią TEN-T oraz wzmocnienie współpracy transgranicznej” w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Projekt podejmuje wyzwanie polepszenia  dostępności infrastruktury transportowej, usprawnienia połączeń pomiędzy lokalną i regionalną siecią transportową z siecią TEN-T Bałtyk – Adriatyk.  W

Realizacja projektu Read More »

Rozpoczęcie realizacji projektu

[vc_column width=”1/2″]Powiat Żywiecki wraz z Żylińskim samospravnym krajem rozpoczął realizację transgranicznego projektu „Poprawa infrastruktury drogowo – mostowej łączącej powiaty Námestovo i Żywiecki z siecią TEN-T oraz wzmocnienie współpracy transgranicznej”. Na terenie Powiatu Żywieckiego prace budowlane realizowane będą w gminach Milówka, Rajcza i Ujsoły. Realizatorem polskiej części jest Powiatowy Zarząd Dróg                         w Żywcu. Projekt zakłada przebudowę

Rozpoczęcie realizacji projektu Read More »

Skip to content