Realizacja projektu

[vc_column width=”1/2″]Powiat Żywiecki realizuje prace inwestycyjne będące przedmiotem projektu „Poprawa infrastruktury drogowo – mostowej łączącej powiaty Námestovo i Żywiecki z siecią TEN-T oraz wzmocnienie współpracy transgranicznej” w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Projekt podejmuje wyzwanie polepszenia  dostępności infrastruktury transportowej, usprawnienia połączeń pomiędzy lokalną i regionalną siecią transportową z siecią TEN-T Bałtyk – Adriatyk.  W oczekiwaniu partnerów zamierzenie powinno mieć pozytywny wpływ na zakładany wzrost spójności terytorialnej regionów, wzrost konkurencyjności, transformacji ekologicznej oraz pobudzenie gospodarcze ośrodków regionalnych. Istotną kwestią jest zakładany efekt polepszenia bezpieczeństwa na drogach.[/vc_column]

[vc_column width=”1/2″]

Roboty budowlane w ciągu DP 1439 S w Milówce:

 

Roboty budowlane w ciągu DP 1439 S w Rajczy:

Roboty budowlane w ciągu DP 1447 S w miejscowości Laliki:

Roboty budowlane w ciągu DP 1439 S most w km 8+407 w miejscowości Rajcza:

Roboty budowlane w ciągu DP 1439 S most w km 11+519 w miejscowości Ujsoły:

 

 

 

 

[/vc_column]

Skip to content