Awaryjne wprowadzenie ograniczenia tonażowego na obiekcie mostowym w ciągu DP 1424 S w km 3+593

[vc_column width=”1/2″]Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu w związku ze złym stanem technicznym (uszkodzone drewniane elementy) mostu w ciągu DP 1424 S w km 3+593 (zgodnie z art. 20 pkt. 14 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych), awaryjnie wprowadza ograniczenia zakazu wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej powyżej 10 ton o czym informować będą stosowne znaki B-18 „10t” umieszczone na dojazdach do mostu.

 

Każdy przejazd pojazdu cięższego niż 10 ton niesie za sobą poważne ryzyko uszkodzenia
i zniszczenia obiektu – katastrofy budowlanej,
a przy tym zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego użytkowników mostu. [/vc_column]

[vc_column width=”1/2″]

DSCI1552

DSCI2111

DSCI2112

DSCI2113

DSCI2114

[/vc_column]

Skip to content