Rozpoczęcie realizacji projektu

[vc_column width=”1/2″]Powiat Żywiecki wraz z Żylińskim samospravnym krajem rozpoczął realizację transgranicznego projektu „Poprawa infrastruktury drogowo – mostowej łączącej powiaty Námestovo i Żywiecki z siecią TEN-T oraz wzmocnienie współpracy transgranicznej”.

Na terenie Powiatu Żywieckiego prace budowlane realizowane będą w gminach Milówka, Rajcza i Ujsoły. Realizatorem polskiej części jest Powiatowy Zarząd Dróg                         w Żywcu.

Projekt zakłada przebudowę drogi powiatowej nr 1439 S Kamesznica – Milówka – Rajcza – Ujsoły – granica państwa, przebudowę drogi powiatowej nr 1447 S Rajcza – Sól – Zwardoń oraz rozbiórkę istniejących i odbudowę obiektów mostowych w ciągu drogi powiatowej nr 1439 S: w km 8+407 w miejscowości Rajcza w gminie Rajcza oraz w km 11+519 w miejscowości Ujsoły w gminie Ujsoły.

Całkowita  długość przebudowanych dróg powiatowych w ramach projektu w Polsce wyniesie 8,9217 km.

W miejscach realizacji inwestycji umieszczono tablice informacyjno – pamiątkowe promujące działania i udział finansowy środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, które w przypadku polskiego komponentu projektu wynosi 3.493.477,23 euro, co stanowi 85 % wartości projektu. Całkowita wartość polskiej części projektu wynosi 4.109.973,28 euro.

Celem bezpośrednim inwestycji jest udrożnienie kluczowej sieci drogowej regionu, poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych układu kluczowej sieci drogowej w regionie, a także zwiększenie intensywności ruchu transgranicznego, koncentrującego się na terenie powiatu żywieckiego.[/vc_column]

[vc_column width=”1/2″]

[/vc_column]

Skip to content