sierpień 2015

Ruch wahadłowy na ul. Kasztanowej w Łodygowicach

Uprzejmie informujemy, że w związku z realizacją zadania pn. „Remont uszkodzonego przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1400S Łodygowice-Kalna-Godziszka w km 0+370 w miejscowości Łodygowice”, w dniu 17.08.2015 r. na przedmiotowym odcinku drogi powiatowej zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu – ruch wahadlowy. Za powstałe utrudnienia przepraszamy. Przewidywany czas trwania czasowej organizacji ruchu to 2 miesiące.

Ruch wahadłowy na ul. Kasztanowej w Łodygowicach Read More »

PZD.51.og.2015„Wykonanie operatu geodezyjnego podziału nieruchomości , stanowiących działki nr:116/7 i 118 (obręb: Rychwałd) – w związku z przebudową mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1413 S Moszczanica – Gilowice – Ślemień – Lachowice w km 3+086”

Data ogłoszenia przetargu: 17/08/2015 Otwarcie ofert: 25/08/2015 ZD.51.ogólna.2015 Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na realizację zadania: Wykonanie operatu geodezyjnego podziału nieruchomości , stanowiących działki nr:116/7 i 118 (obręb: Rychwałd) – w związku z przebudową mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1413 S Moszczanica – Gilowice

PZD.51.og.2015„Wykonanie operatu geodezyjnego podziału nieruchomości , stanowiących działki nr:116/7 i 118 (obręb: Rychwałd) – w związku z przebudową mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1413 S Moszczanica – Gilowice – Ślemień – Lachowice w km 3+086” Read More »

Skip to content