Zaproszenie do złożenia oferty cenowej służącej do wyszacowania wartości zamówienia na: Wykonanie pomiarów natężenia ruchu na drogach powiatowych klasy „G” na terenie powiatu żywieckiego w celu określenia średniodobowego ruchu rocznego (SDRR)

Zaproszenie wraz z załącznikami w załączeniu.

Załączniki do pobrania