Kontrola robót w ciągu drogi powiatowej nr 1455 S w Lipowej

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu informuje, iż w dniu 07 kwietnia bieżącego roku dokonano kontroli robót na zadaniu pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1455 S Pietrzykowice-Lipowa-ostra-Twardorzeczka-Leśna w km od 6+071 do km 7+041 wraz z budową chodnika dla pieszych oraz kanalizacją deszczową w miejscowości Lipowa. Trwają prace związane z wykonywaniem chodnika dla pieszych z kostki brukowej betonowej oraz z jazdy indywidualne do posesji prywatnych, ścianki czołowe wylotowe betonowe na przepustach poprzecznych, studnia rewizyjna na wlocie do przepustu. Zakończenie przedmiotowych robót planowany jest na koniec maja 2020 roku.

mgr inż. Tomasz Kotajny – Dyrektor PZD w Żywcu

[vc_row][vc_column width=”1/2″][/vc_column][vc_column width=”1/2″]
[/vc_column][/vc_row]

Skip to content