Zaproszenie do złożenia oferty cenowej służącej do oszacowania wartości zamówienia dot. realizacji zadania pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej, a następnie wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1425 S Wieprz – Juszczyna – Jeleśnia z drogą powiatową nr 1426 S Sopotnia Mała – Janikówka w m. Sopotnia Mała”

Zaproszenie w załączeniu.

Załączniki do pobrania