SZP.252.1.18.2022 „Czyszczenie oraz przegląd eksploatacyjny separatorów substancji ropopochodnych w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Żywieckiego”

Zapytanie ofertowe w załączeniu.

Załączniki do pobrania