Utrudnienia w ruchu na drogach powiatowych powiatu żywieckiego.

Utrudnienia w ruchu na drogach powiatowych powiatu żywieckiego.

  1. W miejscowości Międzybrodzie Żywieckie trwa remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1408 S Międzybrodzie Żywieckie – Żar. Ruch odbywa się objazdem przez zaporę w Tresnej i ul. Spacerową.
  2. W miejscowości Zarzecze trwa rozbiórka i budowa nowego mostu na rzece Żylica w ciągu drogi powiatowej nr 1406 S Zarzecze-Tresna. Ruch odbywa się objazdem przez Łodygowice, ulicami Królowej Jadwigi i Piastowską. Planowany termin zakończenia robót – 15 grudnia b.r.
  3. W Rajczy trwa remont mostu na drodze powiatowej nr 1481 S Dojazd do stacji PKP w Rajczy. Ruch odbywa się wahadłowo połową jezdni.
  4. W związku ze złym stanem technicznym obowiązuje do odwołania zawężenie jezdni oraz ruch wahadłowy na mostach:

–        W miejscowości Rajcza w km 7+186 drogi powiatowej nr 1439 S Kamesznica – Milówka – Rajcza – Ujsoły – granica państwa;

–        W miejscowości Rajcza w km 8+407 ww. drogi powiatowej nr  1439 S (przy skrzyżowaniu w kierunku Nickuliny);

  1. Na drogach powiatowych:

–        DP 1447 S Rajcza – Sól – Zwardoń w Soli;

–        DP 1417 S Jeleśnia – Pewel Wielka – Hucisko w Pewli Wielkiej;

–        DP 1418 S Pewel Wielka „do Świętych”;

wykonywane jest odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej.

  1. Na drodze powiatowej nr 1413 S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice w rejonie kościoła w Gilowicach trwa budowa chodnika. W miejscu prowadzenia robót ruch odbywa się wahadłowo.
  2. W Sopotni Małej trwa budowa kanalizacji sanitarnej. Na odcinkach na których prowadzone są prace ruch odbywa się wahadłowo. Odtworzenie nawierzchni zostanie wykonane po zakończeniu całości prac kanalizacyjnych.
  3. W dniu 14.10.2014 rozpocznie się remont przyczółka mostu w ciągu DP 1438 S w Prusowie. Ruch będzie odbywał się wahadłowo, a razie konieczności będzie chwilowo wstrzymywany.
Skip to content